Luật đường bộ New Zealand (Tiếng Việt)

Bộ luật đường bộ New Zealand được thiết kế để giúp bạn nắm vững kiến thức trước khi tham gia giao thông và trở thành người lái xe an toàn, có trách nhiệm.

Lý thuyết lái xe NZ

Các chủ đề ôn luyện

các con số ấn tượng

8 chủ đề

Có 8 chủ đề chính dựa theo bộ luật giao thông của NZTA

329 câu hỏi

Các câu hỏi lý thuyết được tổng hợp từ các nguồn chính thống

34.000+ bài test

Hơn 34.900 bài kiểm tra đã được hoàn thành trên trang web này

Restricted và Full

1 tháng
$10

  • Sử dụng không giới hạn tài liệu hướng dẫn thi thực hành lái xe
  • Truy cập mọi lúc, mọi nơi
  • Các tài liệu được tổng hợp từ các nguồn chính thống
  • Chia sẻ các kinh nghiệm, thủ thuật để không phạm lỗi trong bài thi thực hành
  • Kinh nghiệm được tổng hợp từ quá trình dạy lái xe thực tế

2 tháng
$18

  • Sử dụng không giới hạn tài liệu hướng dẫn thi thực hành lái xe
  • Truy cập mọi lúc, mọi nơi
  • Các tài liệu được tổng hợp từ các nguồn chính thống
  • Chia sẻ các kinh nghiệm, thủ thuật để không phạm lỗi trong bài thi thực hành
  • Kinh nghiệm được tổng hợp từ quá trình dạy lái xe thực tế

Bạn đã sẵn sàng học luật giao thông?