Trách nhiệm người lái xe

Là một người lái xe bạn phải chịu nhiều trách nhiệm. Một số liên quan đến việc sở hữu một chiếc xe ô tô, phần còn lại là trách nhiệm của tất cả những người lái xe.