Luyện tập

lựa chọn hình thức luyện tập

các con số ấn tượng

8 chủ đề

Có 8 chủ đề chính dựa theo bộ luật giao thông của NZTA

329 câu hỏi

Các câu hỏi lý thuyết được tổng hợp từ các nguồn chính thống

34.000+ bài test

Hơn 34.900 bài kiểm tra đã được hoàn thành trên trang web này