Nhóm biển báo

các câu hỏi nhóm biển báo

/46

Bài thi nhóm biển báo

Nội dung: bao gồm biển báo giới hạn tốc độ, đường đang làm, các biển báo nguy hiểm và biển báo hướng dẫn.

1 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

2 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

3 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

4 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

5 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

6 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

7 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

8 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

9 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

10 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

11 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

12 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

13 / 46

Màu gì là dấu hiệu của các loại biển/tín hiệu cảnh báo?
(What colour are warning signs?)

14 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

15 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

16 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

17 / 46

Tại sao bạn nên giảm tốc độ khi thấy biển báo này?

(Why should you slow down when you see this sign?)

18 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

19 / 46

Khi đến cây cầu có một làn xe, biển báo này cho biết điều gì?

(When coming up to a one-lane bridge, what does this sign indicate?)

 

20 / 46

Biển này có ỳ nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

21 / 46

Bạn đang lái xe trong khu vực 80km/h và bạn nhìn thấy biển báo 50km/h này. Tốc độ giới hạn 50km/h bắt đầu từ đâu?

(You are driving in an 80km/h area and you see this 50km/h sign. Where does the 50km/h speed limit start?)

22 / 46

Biển này có  ý nghĩa là gì?

(What does this sign mean?)

 

23 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

24 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

25 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

26 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

27 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

28 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

29 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

30 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

31 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

32 / 46

Bạn đang lái xe với tốc độ 100km/h và nhìn thấy một biển báo tai nạn. Bạn phải giảm tốc độ xuống mức nào?

(You're driving at 100kph and see an accident sign. What speed must you slow down to?)

33 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

34 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?
(What does this sign mean?)

 

35 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

36 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

37 / 46

Bạn phải làm gì tại giao lộ khi có biển báo nhường đường (Giveway)? Chọn tất cả các đáp án phù hợp.

(What must you do at an intersection controlled by a Giveaway sign? Select all that apply)

38 / 46

Xe hoa tiêu có đèn nhấp nháy màu gì?

(What colour flashing lights does a pilot vehicle have?)

39 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

40 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

41 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

42 / 46

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

43 / 46

Bạn sẽ không nhìn thấy biển báo nào trong số những biển báo sau đây ở nơi giao nhau với đường sắt?

(Which of these signs won't you see at a railway level crossing?)

A
B
C
D

44 / 46

Xe bảo dưỡng đường sử dụng đèn nhấp nháy màu gì?

(What colour flashing lights do maintenance vehicles use?)

A
B
C
D

45 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

 

46 / 46

Biển này có ý nghĩa gì?
(What does this sign mean?)

Đang phân tích kết quả của bạn. Vui lòng đợi trong giây lát!

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem hết bình luận.

các con số ấn tượng

8 chủ đề

Có 8 chủ đề chính dựa theo bộ luật giao thông của NZTA

329 câu hỏi

Các câu hỏi lý thuyết được tổng hợp từ các nguồn chính thống

30.000+ bài test

Hơn 30.000 bài kiểm tra đã được hoàn thành trên trang web này