Nhóm giao lộ

/63

Bài thi nhóm giao lộ

Nội dung: cách hiểu tín hiệu đèn giao thông, biển cảnh báo dừng lại, nhường đường tại ngã tư, đường giao nhau, bùng binh và nhiều hơn nữa.

 

1 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

2 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

3 / 63

Bạn sẽ không nhìn thấy biển báo nào sau đây khi đến gần bùng binh?

(Which of these signs wouldn't you see as you approach a roundabout?)

A
B
C
D

4 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

5 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

6 / 63

Xe màu xanh có phải nhường đường cho xe màu đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

7 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đạp không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

8 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

9 / 63

Bạn đang điều khiển chiếc ô tô màu cam và muốn đi thẳng qua bùng binh này. Bạn phải làm gì?

(You are driving the orange car and want to go straight through this roundabout. What should you do?)

10 / 63

 

Bạn đang lái chiếc xe màu cam. Bạn có cần xi nhan để đi theo mũi tên màu đen không?

(You are driving the orange car. Do you need to indicate to follow the black arrow?)

11 / 63

Bạn đang điều khiển xe ô tô màu cam và muốn rẽ phải tại bùng binh này. Bạn nên làm gì?

(You are driving the orange car and want to turn right at this roundabout. What should you do?)

12 / 63

Khi đến biển báo STOP, bạn có nên dừng lại không, và nếu có thì nên dừng ở đâu?

(When coming up to a stop sign, should you stop, and if so, where should you stop?)

13 / 63

 

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

14 / 63

Xe cá nhân (ô tô, xe máy hoặc xe tải) có thể chạy trong làn đường dành riêng cho xe buýt bao xa?

(How far can a private vehicle (car, motorbike or truck) drive in a bus only lane?)

15 / 63

Bạn đang lái xe trên làn đường có mũi tên chỉ cho phép rẽ trái. Bạn phải làm gì?

(You are driving on a road with marked lanes and you are in the lane with an arrow showing a left turn only. What must you do?)

16 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

17 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

18 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

19 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

20 / 63

Quy tắc quan trọng nhất khi đến giao lộ là gì?

(What's the most important rule for approaching an intersection?)

21 / 63

Bạn đang lái chiếc ô tô màu cam và đã dừng lại ở lối ra của đường một chiều này, rẽ trái vào đường hai chiều. Bạn có phải xi nhan không?

(You're driving the orange car and have stopped at the exit of this one-way street, turning left onto a dual carriageway. Do you have to indicate?)

22 / 63

Xe nào phải nhường đường trong tình huống này?

(Which vehicle must give way?)

23 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

24 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

25 / 63

Bạn đang ở làn bên trái tại nơi có đèn giao thông. Bạn đang đợi để rẽ trái. Bạn có thể đi tiếp nếu thấy đèn giao thông nào trong số những đèn giao thông này?

(You are in the left-hand lane at traffic signals. You are waiting to turn left. Which of these traffic signals may you move on?)

A
B
C
D

26 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

27 / 63

Bạn đang đến gần bùng binh này và muốn đi theo mũi tên. Bạn có cần xi nhan không?

(You're approaching this roundabout and want to follow the arrow. Do you need to indicate?)

28 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

29 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đạp không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

30 / 63

Hình nào sau đây là giao lộ chữ T? Lựa chọn các phương án đúng.

(Which of these are T-intersections (or T-junctions)? Select all that apply)

A
B
C
D

31 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

32 / 63

Xe nào phải nhường đường trong tình huống này?

(Which vehicle must give way?)

33 / 63

Bạn đang điều khiển chiếc xe màu cam và xi nhan bên trái để đi ra ngã 3 này. Bạn có thể rẽ ngay bây giờ không?

(You are driving the orange car and indicating left to emerge from this T intersection. Can you turn now?)

34 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

35 / 63

Xe màu xanh có phải nhường đường cho xe màu đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

36 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

37 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

38 / 63

Bạn đang đến gần bùng binh này và muốn đi theo hướng mũi tên. Bạn có cần xi nhan không?

(You're approaching this roundabout and want to follow the arrow. Do you need to indicate?)

39 / 63

Bạn đang lái xe màu cam và đi theo hướng mũi tên. Bạn có phải xi nhan trái không?

(You're driving the orange car and want to follow the arrow. Do you have to indicate left?)

40 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

41 / 63

 

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

42 / 63

Bạn đang đến một giao lộ không có vạch kẻ đường hoặc đèn giao thông và bạn muốn rẽ trái. Bạn có cần xi nhan không?

(You're approaching an uncontrolled intersection with no road markings or traffic lights and you want to turn left. Do you need to indicate?)

43 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

44 / 63

Bạn đang điều khiển chiếc ô tô màu cam trên đường đô thị và bạn muốn rẽ phải tại giao lộ này. Có an toàn để đi không?

(You're driving the orange car on an urban street and you want to turn right at this intersection. Is it safe to go?)

45 / 63

Nếu đường giao nhau có biển báo STOP thì khi nào bạn phải dừng lại?

(If an intersection has a stop sign, when must you stop?)

46 / 63

Xe nào phải nhường đường trong tình huống này?

(Which vehicle must give way?)

47 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

48 / 63

Xe màu xanh có phải nhường đường cho xe màu đỏ hay không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

49 / 63

Bạn đang điều khiển chiếc xe màu cam qua một ngã tư không có biển báo hoặc đèn giao thông. Bạn có phải xi nhan?

(You are driving the orange car through an uncontrolled intersection. Do you have to indicate?)

50 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

51 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

52 / 63

Xe nào phải nhường đường trong tình huống này?

(Which vehicle must give way?)

53 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

54 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

55 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

 

56 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

57 / 63

Khi nào bạn có thể rẽ phải nếu gặp đèn đỏ ở phía trước?

(When may you turn right on a red light?)

58 / 63

Xe nào phải nhường đường trong tình huống này?

(Which vehicle must give way?)

59 / 63

Bạn đang điều khiển chiếc xe màu cam và bạn đang đợi đèn đỏ để rẽ phải. Bạn nên rẽ vào làn nào?

(You are driving the orange car and you're waiting at a red light to turn right. Which lane do you turn into.)

60 / 63

Xe xanh có phải nhường đường cho xe đỏ không?

(Does the driver of the blue car have to give way?)

61 / 63

Bạn đang rẽ phải từ đường hai chiều vào đường một chiều có hai làn đường. Bạn nên rẽ vào làn nào?

(You are turning right from a two-way street into a two-lane one-way street. Which lane should you turn into?)

62 / 63

Xe nào phải nhường đường trong tình huống này?

(Which vehicle must give way?)

63 / 63

Xe nào phải nhường đường trong tình huống này?

(Which vehicle must give way?)

Đang phân tích kết quả của bạn. Vui lòng đợi trong giây lát!

Your score is

0%

 

Theo dõi
Thông báo
guest
2 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem hết bình luận.
Yen
Yen
Khách
1 year ago

Câu hỏi chọn đáp án qua hình ảnh nhưng ở mỗi đáp án lại không có hình ảnh ạ!

983F8F61-2A85-4B51-8B51-991251A34107.png