nhóm hành vi

/82

Bài thi nhóm hành vi

Nội dung: lái xe nhã nhặn, đối phó với các điều kiện giao thông.

1 / 82

Bạn nên làm gì nếu xe đi đằng sau bạn muốn vượt?

(What should you do if the vehicle behind you wishes to pass?)

2 / 82

Điều nào trong số này không gây mất tập trung khi lái xe?

(Which of these is not a distraction when driving?)

3 / 82

Bạn đang đi tới một nơi giao cắt với đường sắt. Bạn nên làm gì? Chọn các phương án phù hợp.

(You're coming up to a railway level crossing. Which of these should you do? Select all that apply.)

4 / 82

Những gì không được làm khi bạn đang lái xe trên đường cao tốc? Lựa chọn các phương án đúng.

(What are you NOT allowed to do when driving on a motorway? Select all that apply.)

5 / 82

Bạn đang đi trên một con đường có ba làn đường. Đường của bạn là 1 làn và đường đối diện có hai làn. Có một đường gạch đứt màu trắng ở phía bên giữa đường của bạn. Bạn có được phép vượt không?

(You are on a three-laned road. There is one lane on your side of the road, and two lanes coming towards you. There's a dashed white line on your side of the centre line. Are you allowed to overtake?)

6 / 82

Khi vượt qua người cưỡi ngựa, bạn phải làm gì?

(When passing a horse and rider, what should you do?)

7 / 82

GVM là viết tắt của từ gì?

(What does GVM stand for?)

8 / 82

Một lượng nhỏ rượu có thể ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn như thế nào?

(How can small amounts of alcohol affect your driving?)

9 / 82

 

Bạn đang đi đến cầu có một làn xe và bạn nhìn thấy biển báo này. Bạn phải làm gì?

(You are coming up to a one-lane bridge and you see this sign. What must you do?)

10 / 82

Ngoài việc kiểm tra xem có an toàn khi tham gia giao thông hay không, bạn nên xi nhan tối thiểu thời gian bao lâu?

(In addition to checking it is safe to move out from the kerb into the traffic flow, how long should you indicate for?)

11 / 82

Bạn bị phạt bao nhiêu điểm khi vượt quá tốc độ cho phép từ 11-20 km/h?

(How many demerit points do you receive for exceeding the speed limit by 11-20kph?)

12 / 82

Bạn đang đi xe màu xanh lam. Bạn có được phép vượt bên trái như thế này không?

(You are driving the blue car. Are you allowed to pass on the left like this?)

13 / 82

Nếu được bác sĩ cho uống thuốc mà không ảnh hưởng đến việc lái xe thì bạn phải làm gì?

(If you are given medication by your doctor that does not affect your driving, what do you have to do?)

14 / 82

Bạn có được phép nói chuyện điện thoại khi đang lái xe không?

(Are you allowed to talk on a cellphone while driving?)

15 / 82

Bạn là người lái chiếc ô tô màu xanh lam. Trong số bốn mối nguy được đánh dấu, mối nguy nào có khả năng khiến bạn phải hành động khẩn cấp nhất?

(You are the driver of the blue car. Of the four hazards marked, which one is most likely to require you to take urgent action?)

16 / 82

Hình một viên kim cương trắng được sơn trên đường có nghĩa là gì?

(What does a white diamond painted on the road mean?)

17 / 82

Bạn là người lái chiếc ô tô màu xanh lam. Trong số bốn mối nguy được đánh dấu, mối nguy nào có khả năng khiến bạn phải hành động khẩn cấp nhất?

(You are the driver of the blue car. Of the four hazards marked, which one is most likely to require you to take urgent action?)

18 / 82

Bạn là người lái chiếc ô tô màu xanh lam. Trong số bốn mối nguy được đánh dấu, mối nguy nào có khả năng khiến bạn phải hành động khẩn cấp nhất?

(You are the driver of the blue car. Of the four hazards marked, which one is most likely to require you to take urgent action?)

19 / 82

Bạn nên làm gì nếu xe khác đi quá gần xe bạn?

(What should you do when another vehicle is following you very closely?)

20 / 82

Tải trọng bạn đang chở trên xe của bạn có được phép kéo trên mặt đất không?

(Is a load you are carrying on your vehicle permitted to drag on the ground?)

21 / 82

Bạn sẽ nhìn thấy cục phản quang trắng này ở đâu?

(Where would you see this cat's eye?)

22 / 82

Điều nào trong số này không gây mất tập trung khi lái xe?

(Which one of these is not a distraction while driving?)

23 / 82

Bạn cần có giấy phép hạng nào để lái xe ô tô?

(What class of licence do you need to drive a car?)

24 / 82

Khi nào bạn được phép lái xe qua làn đường dành cho xe đạp?

(When are you allowed to drive across a cycle lane?)

25 / 82

Làn đường "T2" có nghĩa là gì?

(On a Transit Lane sign, what does T2 mean?)

26 / 82

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

27 / 82

Dấu hiệu này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

28 / 82

Biển báo này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

29 / 82

Khoảng cách tối thiểu được khuyến nghị mà bạn nên cách khi lái xe vượt qua người đi xe đạp là bao nhiêu?

(What is the recommended minimum distance you should allow when driving past a cyclist?)

30 / 82

Rượu bia ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn như thế nào?

(How does alcohol affect your driving?)

31 / 82

Khi bạn mua một chiếc xe, bạn nên lưu ý những gì? Chọn tất cả những phương án phù hợp.

(When you purchase a vehicle what should you be aware of? Select all that apply.)

32 / 82

Cách an toàn nhất để chở hàng hóa bên trong xe là gì?

(What is the safest way to carry goods inside a vehicle?)

33 / 82

Những đèn báo này có ý nghĩa gì?

(What do these lights mean?)

34 / 82

Bạn có được phép dừng lại bên lề đường trên đường cao tốc để trả lời điện thoại không?

(Are you allowed to stop on the side of the motorway to answer a phone call?)

35 / 82

 

Bạn phải làm gì khi đến nơi có tín hiệu đèn đỏ ?

(What must you do when you come up to a red light at traffic signals?)

36 / 82

Bạn muốn di chuyển xe của mình ra khỏi chỗ đậu xe để hòa vào dòng giao thông. Bạn phải làm gì trước khi di chuyển? Chọn tất cả những phương án phù hợp.

(You wish to move your vehicle out of a parking space into the traffic flow. What must you do before you move? Select all that apply.)

37 / 82

Lái xe trong điều kiện sương mù thì bạn phải làm gì?

(When driving in foggy weather, what should you do?)

38 / 82

Bạn có được phép nhắn tin (đọc, viết hoặc gửi SMS) khi đang lái xe không?

(Are you allowed to text (read, write or send an SMS) while driving?)

39 / 82

Âm nhạc có thể gây mất tập trung khi bạn lái xe. Cách tốt nhất để giảm thiểu sự phân tâm là gì?

(Music can be distracting when you drive. What's the best way of minimising the distraction?)

40 / 82

Bạn nên làm gì nếu xe phía sau bắt đầu vượt qua bạn?

(What should you do if the vehicle behind starts to pass you?)

41 / 82

 

Bạn là người lái chiếc ô tô màu xanh lam. Trong số bốn mối nguy được đánh dấu, mối nguy nào có khả năng khiến bạn phải hành động khẩn cấp nhất?

(You are the driver of the blue car. Of the four hazards marked, which one is most likely to require you to take urgent action?)

42 / 82

Khi vượt qua xe buýt đã dừng để cho trẻ em lên hoặc xuống, nơi có biển báo Trường học thì tốc độ bạn nên đi là bao nhiêu?

(When passing a bus displaying a School sign that has stopped to let children on or off, what should your speed be?)

43 / 82

Nếu bạn từ 20 tuổi trở lên, giới hạn lồng độ cồn hợp pháp tính bằng microgam/lít hơi thở là bao nhiêu?

(If you are 20 or over, what is the legal alcohol limit in micrograms per litre of breath?)

44 / 82

Chiếc xe máy có được đi qua giao lộ không?

(Can the motorbike move through the intersection?)

45 / 82

Bạn có phải giảm tốc độ cho người đi bộ nếu họ băng qua đường phía trước bạn khi đèn đỏ và ở đó không có đèn báo qua đường dành cho người đi bộ?

(Do you have to slow down for a pedestrian if they cross the road in front of you on a red no crossing light?)

46 / 82

Bạn đang lái xe xuống trên một con đường dốc, cua hẹp và gặp một chiếc xe đang lên dốc. Bạn nên làm gì?

(You are driving downhill on a steep, narrow road and a vehicle is coming up the hill. What should you do?)

47 / 82

Bạn có thể rẽ phải nếu nhìn thấy đèn giao thông như thế này?

(Can you turn right when you have this traffic signal?)

48 / 82

Làm thế nào bạn có thể kiểm tra các mối nguy hiểm trước khi lùi xe? Chọn tất cả những phương án phù hợp.

(How could you check for hazards before reversing your vehicle? Select all that apply.)

49 / 82

Điều quan trọng nhất khi lái xe trên đường là gì?

(What's the most important road rule?)

50 / 82

 

Bạn có thể rẽ trái khi nhìn thấy đèn này không?

(Can you turn left when you have this traffic signal?)

 

51 / 82

Khi đi theo xe trên đường có nhiều bụi kim loại (sỏi đá), bạn phải làm gì? Chọn tất cả những đáp án phù hợp.

(When following a vehicle on a dusty metal (gravel) road, what should you do? Select all that apply.)

52 / 82

Trước khi băng qua đường cắt đường sắt, bạn phải làm gì? Chọn tất cả những đáp án phù hợp.

(Before crossing a railway level crossing, what should you do? Select all that apply.)

53 / 82

Dấu hiệu này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

54 / 82

Nếu bạn lỡ đi qua lối ra mà bạn muốn ra trên đường cao tốc, bạn nên làm gì?

(If you miss your exit on a motorway, what should you do?)

55 / 82

Cách an toàn nhất để lái xe đến giao lộ là gì?

(What is the safest way to drive up to intersections?)

56 / 82

Trước khi chuyển làn sang bên trái, bạn phải báo hiệu ít nhất ba giây. Bạn phải làm gì khác nữa?

(Before making a lane change to your left, you must signal for at least three seconds. What else must you do?)

57 / 82

Nếu bạn đang lái xe với tốc độ chậm có thể làm chậm các phương tiện khác thì bạn phải làm gì?

(If you are driving at a slow speed that may hold up other vehicles, what should you do?)

58 / 82

Giới hạn tốc độ trên đường cao tốc dành cho ô tô hoặc xe máy là bao nhiêu?

(What's the open road speed limit for a car or motorbike?)

59 / 82

Oversteer là gì?

(What is oversteer?)

60 / 82

Đèn giao thông này có nghĩa là gì?

(What does this traffic signal mean?)

61 / 82

Bạn đang đi đến một đoạn đường có trạm kiểm soát qua đường của trường học và cả hai chiều đều có biển báo như hình. Bạn phải làm gì?

(You are coming up to a school patrol crossing and both signs are held out. What must you do?)

62 / 82

Dấu hiệu này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

63 / 82

Khi nào bạn có thể bật đèn pha cao?

(When can you use full beam headlights?)

64 / 82

Bạn sẽ sử dụng quy tắc nào khi kéo một cái rơ-moóc?

(What rule would you use when towing a trailer?)

65 / 82

Bạn nhìn thấy một người cầm cây gậy của người khiếm thị băng qua đường. Bạn nên làm gì?

(You see a pedestrian carrying a white cane crossing the road. What should you do?)

66 / 82

Bạn nhìn vào gương và thấy một người đi xe đạp. Bạn nên làm gì trước khi mở cửa xe?

(You look in the mirror and see a cyclist. What should you do when opening the car door?)

67 / 82

Biển này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

68 / 82

Dấu hiệu này có ý nghĩa gì?

(What does this sign mean?)

69 / 82

 

Đồ mà bạn chở có thể kéo dài bao xa sang hai phía tính từ tâm xe của bạn?

(How far can your load extend either side of the centre line of your vehicle?)

70 / 82

Bạn nên làm gì khi sắp đến nơi có đèn giao thông và đèn đang chuyển từ xanh sang vàng?

(What should you do when you are coming up to traffic signals and the signals change from green to yellow?)

71 / 82

Nếu bạn đang lái xe vào ban đêm với đèn pha cao, khi nào bạn PHẢI hạ đèn? Chọn tất cả những phương án phù hợp.

(If you are driving at night with your vehicle headlights on high beam, when MUST you dip them? Select all that apply.)

72 / 82

Bạn nên làm gì khi có những con vật nuôi đang lao về phía bạn trên đường?

(What should you do when there are farm animals coming towards you on the road?)

73 / 82

Mô tả về người lái xe giỏi là gì?

(How would you describe a good driver?)

74 / 82

Khi một đàn cừu đang chạy về phía bạn trên một con đường ngoài đô thị, bạn phải làm gì?

(When a flock of sheep is coming towards you on a country road, what should you do?)

75 / 82

Nếu bạn đang điều khiển xe ô tô, bạn phải làm gì khi đi sau xe khác trong điều kiện đường ướt?

(If you are driving a car, what should you do when following another vehicle in wet conditions?)

76 / 82

Khi tới nơi nhập làn đường, bạn nên theo quy tắc nào?

(When traffic is merging, what is a good rule to follow?)

77 / 82

Bạn muốn rẽ trái ở ngã 3 phía trước, bạn nên làm gì?

(You wish to turn left at the intersection. What should you do?)

78 / 82

Khi lái xe dưới ánh nắng chói, bạn nên sử dụng kính râm và tấm che nắng cho xe để đảm bảo an toàn. Bạn nên làm gì khác?

(When driving into bright sunlight, you should use sunglasses and your vehicle sun visors for safety. What else are you advised to do?)

79 / 82

Bạn đang lái xe màu xanh. Bạn có được phép vượt qua vạch liền màu vàng không?

(You are driving the blue car. Are you allowed to pass on a solid yellow line?)

80 / 82

Khi nào bạn KHÔNG nên mở cửa xe?

(When must you NOT open the door of your motor vehicle?)

81 / 82

Nếu bạn đang lái xe trong đám tang, bạn nên làm gì?

(If you are driving in a funeral procession, what should you do?)

82 / 82

Nếu bạn từ chối lấy máu với mục đích xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, thì hình phạt tối đa cho lần vi phạm đầu tiên là bao nhiêu?

(If you refuse to give blood for the purposes of an evidential blood alcohol test, what is the maximum penalty for a first offence?)

Đang phân tích kết quả của bạn. Vui lòng đợi trong giây lát!

Your score is

0%

 

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem hết bình luận.