Chia sẻ làn đường với xe quá khổ

Đôi khi bạn sẽ thấy các phương tiện quá khổ trên đường, chẳng hạn như phương tiện chở các tòa nhà. Vì kích thước của chúng và vì chúng di chuyển chậm hơn các phương tiện khác nên bạn cần cẩn thận khi lái xe đến gần.

  • Bạn thường sẽ được cảnh báo trước về các phương tiện cực lớn, vì chúng có các phương tiện hoa tiêu đi cùng để cảnh báo bạn. Xe quá khổ cũng sẽ có biển báo nguy hiểm, đèn hiệu và cờ.
  • Hãy giảm tốc độ và sẵn sàng làm theo những gì xe hoa tiêu yêu cầu bạn làm.
  • Hãy kiên nhẫn – một vài phút di chuyển với tốc độ chậm vẫn tốt hơn là mạo hiểm không may va chạm.
  • Hãy cẩn thận khi vượt và chỉ vượt khi an toàn. Hãy nhớ rằng tải trọng rộng hoặc dài có thể khiến việc vượt qua trở nên khó khăn hơn.

 

Xe hoa tiêu là gì?

Nguồn: NZTA