Giai đoạn 3 – Bằng Full

AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ THI BẰNG FULL? #

Bạn phải ít nhất 18 tuổi. Nếu bạn hoàn thành thành công khóa học kỹ năng lái xe nâng cao đã được phê duyệt, độ tuổi này sẽ giảm xuống còn 17½.

Bạn phải đang giữ bằng Restricted.

Nếu bạn dưới 25 tuổi, bạn phải giữ bằng Restricted của mình cho:

  • ít nhất 18 tháng, hoặc
  • ít nhất 12 tháng nếu bạn đã hoàn thành thành công khóa học kỹ năng lái xe nâng cao đã được phê duyệt.

 

Nếu bạn từ 25 tuổi trở lên, bạn phải giữ bằng Restricted cho:

  • ít nhất 6 tháng, hoặc
  • ít nhất 3 tháng nếu bạn đã hoàn thành xuất sắc khóa học kỹ năng lái xe nâng cao đã được phê duyệt.

Khóa học lái xe nâng cao

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ THI BẰNG FULL? #

Để lấy được bằng Full bạn phải đỗ phần thi thực hành lái xe trên đường.

Để đăng ký thi bằng Full bạn có thể:

  • Tới các trung tâm sát hạch thi thực hành lái xe (VTNZ)
    • Thanh toán phí hồ sơ và phí thi
    • Hoàn thành các yêu cầu của hồ sơ

HOẶC

Nếu đăng ký trực tuyến, bạn sẽ cần hoàn tất hồ sơ đăng ký tại các trung tâm sát hạch lái xe trước khi được cấp bằng lái. Bạn có thể dành ít nhất 30 phút trước hoặc sau khi thi để làm điều này.

Kiểm tra giờ mở cửa của trung tâm sát hạch lái xe, đề phòng họ đóng cửa hôm bạn thi. Trong trường hợp đó, bạn có thể hoàn tất hồ sơ đăng ký trước ngày thi hoặc sau ngày thi.

Nguồn: NZTA