Giao lộ là gì?

Giao lộ là nơi:

  • hai hoặc nhiều đường phố hoặc đường nối với nhau hoặc cắt nhau
  • lối vào hoặc lối ra công cộng nối với phố hoặc đường.

Các giao lộ có thể bao gồm lối vào và lối ra từ siêu thị, trạm xăng dầu và các khu vực đỗ xe công cộng khác, chẳng hạn như sân bay và bệnh viện… Có một số loại giao lộ khác nhau, tùy thuộc vào số lượng đường gặp nhau tại giao lộ.

Các loại giao lộ khác nhau

 

Nguồn: NZTA