Làm thế nào để lấy bằng lái

Để lấy được bằng Full hạng 1, bạn cần trải qua 3 giai đoạn của hệ thống cấp bằng lái xe:

  • Giai đoạn 1 – Learner
  • Giai đoạn 2 – Restricted
  • Giai đoạn 3 – Full

Bạn cần hoàn thành các yêu cầu của từng giai đoạn trước khi có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Bạn phải vượt qua bài kiểm tra lý thuyết để lấy được Bằng Learner.

 

THI THỰC HÀNH LÁI XE #

Là một phần của việc lấy bằng lái xe, bạn phải vượt qua 2 bài kiểm tra lái xe thực tế:

  • Thi lái xe lấy bằng Restricted
  • Thi lái xe lấy bằng Full

Ngoài ra, nếu bạn có bằng lái Việt Nam thì bạn chỉ cần thi bằng Learner và bằng Full.

Hướng dẫn đổi bằng lái Việt Nam qua New Zealand

Bảng giá lấy bằng lái xe hạng 1

Phí hồ sơ hoặc thi thực hành  Giá
Phí hồ sơ bằng Learner  $48.20
Phí thi bằng Learner  $45.70
TỔNG  $93.90
Phí hồ sơ bằng Restricted  $48.20
Phí thi thực hành bằng Restricted  $86.60
TỔNG  $134.80
Phí hồ sơ bằng Full  $49.60
Phí thi thực hành bằng Full  $59.90
TỔNG  $109.50

Phí đã bao gồm GST và không hoàn trả.

CHÚ Ý

Phí này không bao gồm cho bài thi lại nếu bạn trượt lần đầu. Nếu bạn đăng ký thi lại, bạn chỉ phải trả phí thi chứ không phải trả phí hồ sơ.

#

THAY ĐỔI HOẶC HỦY THI #

Bạn sẽ phải trả thêm phí nếu muốn thay đổi hoặc hủy bài thi lái xe của mình.

Trong trường hợp bạn thay đổi hoặc hủy bài kiểm tra của mình trong hoặc nhiều hơn 2 ngày tính từ ngày bạn đã đăng ký thi, bạn sẽ phải trả phí đổi lịch là $16,40.

Điều này bao gồm thời gian và chi phí khi bài kiểm tra bị hủy bỏ hoặc lên lịch lại.

Trong trường hợp bạn thay đổi hoặc hủy bài kiểm tra của mình trong hoặc ít hơn 2 ngày tính từ ngày bạn đã đăng ký thi, bạn sẽ không phải trả phí đổi lịch thi nhưng bạn sẽ phải trả một khoản phí kiểm tra khác.

Bạn có thể nộp đơn xin hoàn lại phí kiểm tra đầu tiên đã trả. Nếu thời gian kiểm tra được điền bởi một người khác, thì phí kiểm tra có thể được hoàn trả một phần – phí xử lý $16,40 sẽ được khấu trừ.

Nguồn: NZTA