Nhường đường tại bùng binh

Bùng binh thường là một ụ nhô lên cao hơn so với mặt đường ở giữa ngã tư, nơi tất cả các phương tiện phải đi bên trái ụ đó. Bùng binh có thể nhỏ, lớn, một làn hoặc nhiều làn. Số lượng đường đi vào bùng binh có thể từ ba đến năm hoặc thậm chí nhiều hơn.

BIỂN BÁO HIỆU BÙNG BINH #

Dưới đây là một số biển báo bạn có thể thấy tại bùng binh.

Biển báo bên dưới cho bạn biết rằng sắp có một bùng binh ở phía trước. Bạn nên giảm tốc độ và sẵn sàng để nhường đường.

Báo hiệu bùng binh ở phía trước

Biển báo bên dưới cho bạn biết hãy đi bên trái của bùng binh.

Giữ lề trái

Chú ý!!!

Tại các bùng binh, hãy để ý các phương tiện:

 • có thể phải chuyển làn để thoát ra
 • có thể không thể ở trong làn đường của họ vì xe họ:
  – lớn so với bùng binh (ví dụ: xe buýt, tải, …)
  – đi quá nhanh.

Biển báo sau đây cho bạn biết rằng bạn phải áp dụng các quy tắc nhường đường tại bùng binh.

Nhường đường tại bùng binh

Hình ảnh dưới đây cho bạn thấy nơi bạn có thể nhìn thấy những biển báo này tại bùng binh.

Vị trí biển báo tại bùng binh

BÙNG BINH MỘT LÀN ĐƯỜNG #

Khi bạn đi đến bùng binh mà mỗi hướng chỉ có một làn đường:

 • giảm tốc độ khi bạn đến bùng binh và chuẩn bị nhường đường
 • nhường đường cho tất cả các phương tiện đến từ bên phải của bạn.

Bùng binh một làn đường

BÙNG BINH NHIỀU LÀN ĐƯỜNG #

Hầu hết các bùng binh có nhiều làn đường ở mỗi hướng thường được đánh dấu bằng các vạch chia làn đường và mũi tên, nó giúp bạn đi vào và rời khỏi bùng binh. Dấu hiệu làn đường và mũi tên sẽ cho bạn biết bạn đang đi làn đường nào. Không phải tất cả các bùng binh đều được đánh dấu theo cùng một cách, vì vậy hãy thật cẩn thận chú ý quan sát khi tham gia giao thông tại bùng binh – đặc biệt là ở các lối ra. Nếu bạn cần chuyển sang làn khác gần lối ra, hãy nhường đường cho bất kỳ phương tiện nào trong làn mà bạn muốn đi vào.

Khi đến bùng binh nhiều làn:

 • giảm tốc độ khi bạn đến gần bùng binh và chuẩn bị nhường đường
 • đi đúng làn đường mà bạn muốn đi
 • nhường đường cho tất cả các phương tiện đến từ bên phải của bạn.

Bùng binh nhiều làn đường

XI NHAN TẠI BÙNG BINH #

Nếu bạn rẽ TRÁI ở lối ra đầu tiên của bùng binh #

 • xi nhan bên trái khi bạn đi đến gần bùng binh (xi nhan trước ít nhất 3 giây trước khi rẽ).
Bùng binh lái xe NZ

Xi nhan ở bùng binh 1 làn đường

Bùng binh lái xe NZ

Xi nhan ở bùng binh nhiều làn đường

 

Nếu bạn rẽ PHẢI tại bùng binh #

 • xi nhan phải khi bạn đến gần bùng binh (xi nhan trước ít nhất 3 giây trước khi rẽ).
 • xi nhan trái trước lối ra mà bạn muốn ra
Bùng binh lái xe NZ

Rẽ phải tại bùng binh 1 làn đường

Bùng binh lái xe NZ

Rẽ phải tại bùng binh nhiều làn đường

 

Nếu bạn đi THẲNG #

 • không xi nhan khi bạn đến gần bùng binh
 • xi nhan trái trước lối ra mà bạn muốn ra (xi nhan trước ít nhất 3 giây trước khi rẽ). Tại một số bùng binh nhỏ, có thể không đủ thời gian để xi nhan trước ba giây, nhưng ít nhất bạn vẫn nên xi nhan báo hiệu.
Bùng binh lái xe NZ

Đi thẳng tại bùng binh 1 làn đường

Bùng binh lái xe NZ

Đi thẳng tại bùng binh nhiều làn đường

 

Nguồn: NZTA