Sử dụng làn đường đúng cách

Làn đường được phân chia rõ ràng bằng các vạch sơn trên đường hoặc các cục phản quang mắt mèo. Nắm chắc kiến thức làn đường rất quan trọng, nó cho bạn biết cách sử dụng các làn đường một cách chính xác.

QUY TẮC LÀN ĐƯỜNG TẠI CÁC GIAO LỘ #

Đảm bảo rằng bạn đang đi đúng làn đường mà bạn đang đi. Bám theo hướng của bất kỳ mũi tên nào được đánh dấu trên đường.

Nếu không có mũi tên:

 • rẽ trái từ làn đường bên trái
 • rẽ phải từ làn đường bên phải
 • sử dụng một trong hai làn đường để đi thẳng về phía trước.

Tốt nhất, bạn nên đi trong cùng một làn đường cho đến khi qua giao lộ. Đừng chuyển làn đường trừ khi bạn có thể làm như vậy một cách an toàn.

Làn đường tại giao lộ

RẼ PHẢI TẠI GIAO LỘ NƠI LÀN ĐƯỜNG CÓ MŨI TÊN RẼ PHẢI #

Khi rẽ phải từ đường có nhiều làn đường và có mũi tên đi các hướng vào đường khác có nhiều làn đường và có mũi tên đi các hướng:

 • đảm bảo rằng bạn đang ở làn đường rẽ phải
 • xi nhan ít nhất “3 giây” trước khi rẽ
 • rẽ vào làn đường thích hợp.

Rẽ phải ở làn đường có mũi tên rẽ phải

RẼ PHẢI VÀO ĐƯỜNG MỘT CHIỀU #

Khi rẽ vào đường một chiều:

 • rẽ từ làn đường bên cạnh vạch giữa (nếu ở đường hai chiều)
 • xi nhan ít nhất “3 giây” trước khi rẽ
 • rẽ vào làn đường gần nhất của đường một chiều.

Rẽ phải vào đường một chiều

RẼ PHẢI TỪ ĐƯỜNG MỘT CHIỀU #

Khi rẽ phải từ đường một chiều, bạn nên đi ở trên cùng một làn đường trong suốt quá trình rẽ. Điều đó có nghĩa là:

 • nếu bạn đang rẽ từ làn bên trái của đường một chiều, hãy rẽ vào làn bên trái của đường hai chiều (ở đường định rẽ)
 • nếu bạn đang rẽ từ làn bên phải của đường một chiều, hãy rẽ vào làn phải cùng của đường hai chiều (ở đường định rẽ).

Nhớ xi nhan ít nhất “3 giây” trước khi rẽ.

Rẽ phải từ đường một chiều

Chú ý: Nếu bạn rẽ tại các giao lộ nơi có đường dành cho xe đạp, hãy nhường xe đạp đang đi thẳng

HAI XE RẼ VÀO CÙNG MỘT ĐƯỜNG TRÊN GIAO LỘ CÓ PHÂN LÀN ĐƯỜNG #

Khi hai xe rẽ vào cùng một đường tại giao lộ có nhiều hơn một làn đường được đánh dấu theo cả hai hướng:

 • cả hai phương tiện phải cho thấy họ muốn rẽ bằng cách xi nhan trước ít nhất “3 giây”
 • cả hai phương tiện đều ở trên làn đường riêng của mình trong suốt quá trình rẽ:
  – ô tô A rẽ từ làn bên trái sang làn bên trái (xe A được ưu tiên đi trước)
  – xe B rẽ từ làn bên phải sang làn bên phải.

Rẽ cùng vào 1 làn đường trên giao lộ

CHUYỂN LÀN ĐƯỜNG TẠI GIAO LỘ #

Tốt nhất, hãy cố gắng đi vào làn đường chính xác trước khi đến giao lộ. Tuy nhiên, nếu bạn phải chuyển làn:

 • đảm bảo rằng nó an toàn trước khi bạn bắt đầu
 • xi nhan ít nhất “3 giây” trước khi chuyển làn đường
 • trước khi chuyển làn, hãy nhìn qua vai để kiểm tra xem không có phương tiện nào trong điểm mù của bạn.

Không bao giờ chuyển làn đường một cách đột ngột.

Chuyển làn đường sai tại giao lộ

LÀN ĐƯỜNG VƯỢT #

Khi có “làn đường vượt” (passing lanes), hãy lái xe ở làn đường bên trái trừ khi bạn muốn vượt một xe khác.

Nếu bạn đang lái xe chậm hơn tốc độ giới hạn cho phép, đừng tăng tốc khi bạn đến làn đường vượt nếu các phương tiện khác đang theo sau – hãy cho họ cơ hội để vượt qua bạn một cách an toàn.

Làn đường vượt

LÀN ĐƯỜNG DÀNH CHO XE ĐẶC BIỆT #

Làn đường dành cho xe đặc biệt có biển báo hoặc ký hiệu chỉ rõ chúng chỉ dành cho các loại phương tiện cụ thể, chẳng hạn như xe buýt, xe đạp, xe taxi hoặc xe chở một số lượng hành khách quy định (làn đường chuyển tuyến).

Các phương tiện khác có thể sử dụng làn đường dành cho xe đặc biệt để rẽ hoặc vào chỗ đậu xe. Việc sử dụng làn đường cho những mục đích này phải được giữ ở chiều dài tối thiểu và không quá 50 mét. Bạn phải nhường đường cho bất kỳ phương tiện nào có quyền sử dụng làn đường đó.

Một số làn đường dành cho xe đặc biệt hoạt động 24 giờ một ngày để sử dụng các phương tiện được chỉ định. Hoặc có thời gian hoạt động được chỉ định cụ thể trên biển báo, ví dụ: ‘4 giờ chiều đến 6 giờ chiều’. Trong trường hợp đó, bạn có thể đỗ xe hoặc dừng xe ngoài thời gian này.

Nguồn: NZTA